Restavratorski atelje

Restavratorski atelje

V lastnem restavratorskem ateljeju nudimo strokovno obnovo starinskega pohištva in drugih lesenih predmetov (stavbno pohištvo, ure, ogledala, …), po originalnih postopkih površinske obdelave lesa.

Smo edini zasebni restavratorski atelje z opravljenim strokovnim izpitom za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine (za konservatorsko-restavratorsko področje), na Ministrstvu za kulturo.

Kot člani Društva restavratorjev Slovenije smo zavezani opravljati delo vestno, strokovno in v skladu s kodeksom poklicne etike.

Vodja restavratorske delavnice: Tomaž Lipovec, inženir lesarstva, konservatorski-restavratorski sodelavec, sodni izvedenec in cenilec za uporabno umetnost

Restavratorski atelje Lipovec
Obrtna cona Hoče
Bohova 78, 2311 Hoče

Tel.: 00386 (0)41 613 213